សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រគណៈកម្មការទី៥ ព្រឹទ្ធសភា

ពាក់ព័ន្ធបេសកកម្ម


# ចំណងជើង កាលបរិច្ចេទ តាមវិស័យ ប្រភេទ ទាញយក
1 គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី៥ ព្រឹទ្ធសភា អញ្ជើញចុះទស្សនកិច្ចសិក្សាខេត្តកំពង់ធំ  12-សីហា-2019 ព័ត៌មាន
ពាក់ព័ន្ធបេសកកម្ម

​  អាសយដ្ឋាន

វិមានរដ្ឋចំការមន មហាវិថីព្រះនរោត្តម

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បណ្តាញសង្គម

Responsive image Responsive image

ទំនាក់ទំនង / លេខាអមគណៈកម្មការទី៥

០១២​៦០៤ ៣៣៧

០៩៧ ៧៦១ ៦០៩៦/ ០០៧៧ ៥១៦ ១៥១