សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រគណៈកម្មការទី៥ ព្រឹទ្ធសភា

# ចំណងជើង កាលបរិច្ចេទ ប្រភេទ ទាញយក
1 សារលិខិតរំលែកទុក្ខ របស់គណៈកម្មការទី៥ ព្រឹទ្ធសភា ជូនចំពោះ លោកស្រី រុន ស៊ុំ និងក្រុមគ្រួសារ  22-សីហា-2022 គណៈកម្មការទី៥> ប្រកាសព័ត៌មាន> ព័ត៌មាន

​  អាសយដ្ឋាន

វិមានរដ្ឋចំការមន មហាវិថីព្រះនរោត្តម

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បណ្តាញសង្គម

Responsive image Responsive image

ទំនាក់ទំនង / លេខាអមគណៈកម្មការទី៥

០១២​៦០៤ ៣៣៧

០៩៧ ៧៦១ ៦០៩៦/ ០០៧៧ ៥១៦ ១៥១