Responsive image
  
សូមស្វាគមន៍ការមកដល់គេហទំព័រគណៈកម្មការទី៦ នៃព្រឹទ្ធសភា
ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់

15-មករា-2019
ឯកឧត្តម អ៊ុក គង់

សមាជិកគណៈកម្មការទី៦


ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

- គោត្តនាម និងនាម: អ៊ុក គង់ :  អក្សរឡាតាំង
- អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន :
- លេខទូរស័ព្ទ :

កំរិតវប្បធម៌ទូទៅ និងការបណ្តុះបណ្តាលមុខវិជ្ជាជីវ

- :
- :
- :
- :
 
ការងារ និងបទពិសោធន៍
- :
- :
 
គ្រឿងឥស្សរិយយស ដែលទទួលបាន
 
- :
- :
- :
- :
- :