Responsive image
  
សូមស្វាគមន៍ការមកដល់គេហទំព័រគណៈកម្មការទី៤ ព្រឹទ្ធសភា
ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា

ថ្ងៃសុក្រ ទី​29 ខែតុសា ឆ្នាំ​2021
ក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា