Responsive image
  
សូមស្វាគមន៍ការមកដល់គេហទំព័រគណៈកម្មការទី៧ នៃព្រឹទ្ធសភា

ចន្លោះសម័យប្រជុំ


# ចំណងជើង កាលបរិច្ចេទ តាមវិស័យ ប្រភេទ ទាញយក
1 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល (ឧទាហរណ៍)  30-មករា-2019 ចន្លោះសម័យប្រជុំ