Responsive image
  
សូមស្វាគមន៍ការមកដល់គេហទំព័រគណៈកម្មការទី៧ នៃព្រឹទ្ធសភា
ឯកឧត្តម ម៉ុម ជីមហ៊ុយ

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី​18 ខែកក្កដា ឆ្នាំ​2022
ឯកឧត្តម ម៉ុម ជឹមហ៊ុយ

ប្រធានគណៈកម្មការទី៧