Responsive image
  
សូមស្វាគមន៍ការមកដល់គេហទំព័រគណៈកម្មការទី២ នៃព្រឹទ្ធសភា

សេចក្តីព្រាង ស្នើរច្បាប់


# ចំណងជើង កាលបរិច្ចេទ តាមវិស័យ ប្រភេទ ទាញយក
1 គណៈកម្មការទី២ព្រឹទ្ធសភាប្រជុំជាមួយតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីពិនិត្យសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចាំបាច់ចំនួន៤  30-មិថុនា-2021 គណៈកម្មការទី២
ព័ត៌មាន
សេចក្តីព្រាង ស្នើរច្បាប់
សេចក្តីព្រាងច្បាប់